Praktijk voor christelijke therapie, coaching en training
 

"Dit is een
interessante
Quote"

Individuele therapie

Bij therapie gaat het over een hulpvraag die om een grotere frequentie en tijdspanne vraagt. Vaak is er een langduriger proces nodig waarin de hulpvrager zicht op eigen problematiek krijgt. Het proces tussen hulpvrager en therapeut is een belangrijk instrument in het groei -en herstelproces.
Het volgen van therapie kan een manier zijn om te groeien naar herstel. In mijn benadering sluiten geloof en psychotherapie elkaar niet uit. Beiden hebben een unieke bijdrage in herstel van de mens naar geest, ziel en lichaam. Over deze samenhang kun je meer lezen onder het kopje Christelijke spiritualiteit en psychotherapie.
Ik heb veel ervaring in het begeleiden van mensen met seksverslaving en emotieregulatie problematiek. Vaak is hierbij sprake van een bredere problematiek, waarbij veel verschillende methodieken worden gehanteerd. Ik maak gebruik van contextuele therapie, cognitieve-gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Het gebruik van focussen is steeds meer een rode draad in mijn werk.

Zodra je je hebt aangemeld wordt er een intake gepland.
De hulpvraag wordt in kaart gebracht door één of meerdere intakegesprekken en aanvullende vragenlijsten kunnen worden aangeboden. Met deze informatie wordt er samen bekeken wat een passend aanbod kan zijn: therapie, coaching of een training.
Tijdens de intake wordt gekeken of de hulpvraag past binnen de praktijk en heeft u de gelegenheid om te kijken of u aansluiting ervaart met mij. Ook wordt gekeken wat de beste hulpvorm is: coaching, therapie, groepstraining. Daarna bespreken we samen het plan van aanpak.
Mocht ik geen passend aanbod kunnen doen, dan kan ik met één van de collega’s waar ik mee samenwerk overleggen of zij een passender aanbod kunnen doen op basis van hun specialisme. Onder het kopje Samenwerkingsverband kun je kennismaken met de collega’s met wie ik samenwerk in regio kampen-Zwolle.

Het is een voorrecht om samen te werken met collega’s die én hun eigenheid hebben én waarmee we ons verbonden voelen in dezelfde waarden. Als hulpverlener geloof ik in de kracht van samenwerking. Juist hierin heb ik de mogelijkheid om mijn eigen kracht te gebruiken, maar ook gebruik te maken (ten dienste van de hulpvrager) van specialisaties van collega’s om een zo goed mogelijk aanbod aan hulp te kunnen geven.

 • Els van der Snoek: Gezin – en relatie therapie
  Els is een gepassioneerd collega die hart heeft voor gezinnen en relaties. Relaties zijn belangrijk en tegelijk ook kwetsbaar. Gaandeweg kunnen er binnen de relaties patronen insluipen die de partners en of gezinsleden van elkaar verwijderen waardoor relaties stagneren en liefdevolle relaties niet uit kunnen groeien om elkaar tot bloei te brengen.
  www.evandersnoek.nl
  Telefoonnummer: 038-420 1584
  E-mail: evandersnoek@planet.nl
 • Janna Beek: individuele therapie
  Haar passie is om mensen weer te laten geloven dat ze geliefd zijn en dat ze mogen groeien in liefde. Op dit moment ligt mijn focus op het schrijven van de boeken.
  www.jbeekpraktijk.nl
  E-mail: contact@jannabeek.nl
 • Intakegesprek
    vanaf* € 65 (incl. BTW)
 • Individuele gesprekken
    € 65 (incl. BTW)
 • Coaching
    € 65 (incl. BTW)
 • Groepstraining
    € 45 (incl. BTW)

*) de gesprekskosten worden niet vergoed door verzekeraar (met uitzondering van Pro Life). De hoogte van de tarieven is hier op afgestemd. Tarief is afhankelijk van het inkomen van de hulpvrager.